GRUPA ZDROWIE

Hospicujm - Dla Pacjenta

Hospicjum stacjonarne
Nasz 20 łóżkowy oddział zapewni Państwu lub Państwa bliskim profesjonalną i dyskretną opiekę wykwalifikowanego personelu oraz duchowe ukojenie cierpień. W oddziale hospicjum stacjonarnego udzielane są świadczenia pacjentom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia:
  • nowotwory
  • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
  • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  • kardiomiopatie
  • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  • owrzodzenie odleżynowe
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
Każdy pacjent w schyłkowym okresie życia, skierowany do udzielania świadczeń, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać innego świadczeniodawcę, właściwego ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania. Każde zgłoszenie świadczeniobiorcy musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez świadczeniodawcę.
Ostateczną decyzję o objęciu świadczeniobiorcy opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum stacjonarnego po otrzymaniu skierowania do oddziału szpitalnego hospicjum stacjonarnego wraz z dokumentacją potwierdzającą rozpoznanie.