GRUPA ZDROWIE

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna - W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej sprawowana jest kompleksowa opieka nad populacją. Oznacza to leczenie oraz profilaktykę chorób, rehabilitację, a także orzekanie o stanie zdrowie. W tym przypadku, przychodnia udzielająca świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów staje się świadczeniodawcą POZ. Lekarzami przyjmującymi w POZ mogą być zarówno lekarze rodzinni, jak i zespoły internista plus pediatra. POZ jest również zobowiązany do zapewnienia swoim pacjentom opieki pielęgniarki środowiskowej oraz położnej.

Pod względem organizacyjnym POZ może działać jako:

  • niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) - firma prywatna
  • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) - jednostki państwowe lub podległe samorządom
  • indywidualna praktyka lekarska - prywatna praktyka lekarska lub pielęgniarska
  • grupowa praktyka lekarska - grupa prywatnych praktyk lekarskich lub pielęgniarskich