GRUPA ZDROWIE

Rehabilitacja Neurologiczna - Dla lekarza

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną jest wystawiane z oddziałów:

 • przez lekarza oddziału neurologicznego lub neurochirurgicznego, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznego i traumatologicznego, anestezjologii i intensywnej terapii,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych (z wyłączeniem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego) przez lekarza poradni neurologicznej lub poradni rehabilitacyjnej, poradni neurochirurgicznej, poradni chirurgii ogólnej, poradni chirurgii dziecięcej, poradni urazowo – ortopedycznej,
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia skierowanie na rehabilitację neurologiczną ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego przez lekarza specjalistę: neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej
Przyjęcie odbywa się:
 • bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu ze szpitala w przypadku wystąpienia chorób współistniejących,
 • bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu ze szpitala w przypadku braku chorób współistniejących
Czas trwania rehabilitacji:
 • rehabilitacja neurologiczna wczesna dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 16 tygodni w zależności od danej klasyfikacji jednostki chorobowej
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia do 24 tygodni
 • rehabilitacja neurologiczna wtórna dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni
Sale terapeutyczne:
 1. sale kinezyterapii (pomieszczenia do ćwiczeń indywidualnych i grupowych):
  1. stoły i leżanki rehabilitacyjne, drabinki, materace gimnastyczne, piłki i wałki terapeutyczne
  2. rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,
  3. UGUL-e oraz rehabilitacyjne urządzenia przyłóżkowe
  4. stanowiska do ćwiczeń manualnych ręki,
  5. nowoczesny zestaw urządzeń do ćwiczeń biernych,
  6. stół do pionizacji
  7. cykloergometry z monitorowanie tętna pacjenta
  8. platforma do ćwiczeń równoważnych
 2. sale fizykoterapii:
  1. zestaw do elektroterapii z osprzętem,
  2. lampa IR lub IR/UV,
  3. zestaw do magnetoterapii,
  4. zestaw do ultradźwięków,
  5. zestaw do biostymulacji laserowej