GRUPA ZDROWIE

Rehabilitacja Neurologiczna - Dla pacjenta

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów powyżej 18 roku życia ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
Oferujemy pobyt w salach 3-łóżkowych wyposażonych w odbiornik TV oraz własną łazienkę.
Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.
Skierowanie na rehabilitację neurologiczną jest wystawiane z oddziałów:
 • przez lekarza oddziału neurologicznego lub neurochirurgicznego, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznego i traumatologicznego, anestezjologii i intensywnej terapii,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych (z wyłączeniem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego) przez lekarza poradni neurologicznej lub poradni rehabilitacyjnej, poradni neurochirurgicznej, poradni chirurgii ogólnej, poradni chirurgii dziecięcej, poradni urazowo – ortopedycznej,
Przyjęcie odbywa się:
 • bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu ze szpitala w przypadku wystąpienia chorób współistniejących,
 • bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu ze szpitala w przypadku braku chorób współistniejących
Czas trwania rehabilitacji:
 • rehabilitacja neurologiczna wczesna dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 16 tygodni w zależności od danej klasyfikacji jednostki chorobowej
 • rehabilitacja neurologiczna wtórna dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni
W oddziale rehabilitacji neurologicznej zapewniamy:
 • opiekę lekarzy specjalistów,
 • opiekę pielęgniarską,
 • terapię zajęciową,
 • opiekę psychologów
 • opiekę logopedy
 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min. na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 50 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
Zakres wykonywanych zabiegów:
 1. fizykoterapeutycznych:
  1. elektroterapia,
  2. światłolecznictwo,
  3. leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym,
  4. ultradźwięki,
  5. laseroterapia
 2. kinezyterapeutycznych:
  1. indywidualne ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne,
  2. pionizacja oraz nauka czynności lokomocyjnych - prowadzone indywidualnie przez fizjoterapeutę
  3. zabiegi z użyciem wyciągów.
  4. ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
  5. ćwiczenia grupowe - ogólnousprawniające
  6. indywidualna kinezyterapia z zastosowaniem procedur zgodnych z zasadami nowoczesnych metod neurofizjologicznych
Sale terapeutyczne:
 1. sale kinezyterapii (pomieszczenia do ćwiczeń indywidualnych i grupowych):
  1. stoły i leżanki rehabilitacyjne, drabinki, materace gimnastyczne, piłki i wałki terapeutyczne
  2. rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,
  3. UGUL-e oraz rehabilitacyjne urządzenia przyłóżkowe
  4. stanowiska do ćwiczeń manualnych ręki,
  5. nowoczesny zestaw urządzeń do ćwiczeń biernych,
  6. stół do pionizacji
  7. cykloergometry z monitorowanie tętna pacjenta
  8. platforma do ćwiczeń równoważnych
 2. sale fizykoterapii:
  1. zestaw do elektroterapii z osprzętem,
  2. lampa IR lub IR/UV,
  3. zestaw do magnetoterapii,
  4. zestaw do ultradźwięków,
  5. zestaw do biostymulacji laserowej
 3. świetlica terapeutyczna