Grupa Zdrowie Głowno Hospicjum Stacjonarne

tel:. 48 660 444 922

ul. Wojska Polskiego 32/34
95-015 Głowno

hospicjum.glowno@szpitalglowno.pl

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż od dnia 1 sierpnia 2019 roku otwieramy w Szpital Głowno pierwsze w województwie łódzkim HOSPICJUM STACJONARNE.
Oddział zapewni Pacjentom i ich bliskim profesjonalną i dyskretną opiekę wykwalifikowanego personelu oraz duchowe ukojenie cierpień.
Ze świadczeń będą mogli skorzystać pacjenci cierpiący na nieuleczalne, postępujące schorzenia takie jak:
– nowotwory,
– następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,
– układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
– kardiomiopatie,
– niewydolność oddechową niesklasyfikowane gdzie indziej,
– owrzodzenia odleżynowe,
– stwardnienie rozsiane.

W hospicjum stacjonarnym pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską oraz stały dostęp do opieki lekarskiej. Wsparciem w opiece nad pacjentem służą wykwalifikowani fizjoterapeuci, a zatrudnieni psychologowie obejmują opieką zarówno pacjenta jak i jego rodzinę.

Koszt leczenia w całości pokrywany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, co za tym idzie pacjent nie ponosi kosztów pobytu w hospicjum stacjonarnym.

Do przyjęcia do placówki należy przedłożyć:

  • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na druku z linku poniżej lub na druku skierowania do szpitala,
  • zgoda pacjenta,
  • orzeczenie lekarskie,

wg poniższych wzorów:

 

Wyżej wymienione dokumenty wraz z kopią aktualnej dokumentacji medycznej prosimy kierować do Hospicjum Stacjonarnego adres 95-015 Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34, osobiście, przez osoby upoważnione, pocztą lub na adres e-mail hospicjum.glowno@grupazdrowie.pl . Zapisu można dokonać również telefonicznie pod numerem +48 660 444 922.

Prosimy pamiętać, iż oryginał skierowania należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od wpisu pacjenta na listę oczekujących, w przeciwnym wypadku pacjent zostanie z listy skreślony.

 

WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH I NIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ U OSÓB DOROSŁYCH

ICD-10 jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

  • B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
  • C00-D48 Nowotwory
  • G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  • G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  • I42-I43 Kardiomiopatia
  • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  • L89 Owrzodzenie odleżynowe

 

Dostępność