GRUPA ZDROWIE

ZOL dla Dorosłych - Formularze / Dokumenty

Formularze do pobrania:

Dodatkowe dokumenty, które należy dostarczyć:

  • dowód osobisty
  • dokument ubezpieczenia
  • zaświadczenie o dochodach
  • w przypadku osób które nie znają wartości pieniądza i nie potrafią nimi dysponować ważne jest posiadane indywidualnego rachunku bankowego, na który przekazywane jest 30% świadczenia pacjenta
  • w przypadku osób, które nie są w stanie świadomie wyrazić własnej woli dotyczącej umieszczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym niezbędna jest zgoda Sądu opiekuńczego