GRUPA ZDROWIE

ZOL Dla dzieci i młodzieży - dla Lekarza

O przyjęciu pacjenta do niepublicznego zakładu opiekuńczego decyduje kierownik zakładu opiekuńczego w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie po otrzymaniu skierowania z kompletem dokumentów i dokumentacją potwierdzającą rozpoznanie.
Dokumenty niezbędne do przyjęcia do ZOL:
 • Wniosek o przyjęcie do ZOL
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.
 • Zaświadczenie lekarskie.
 • Wywiad pielęgniarski.
 • Karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń z ZOL/ZPO oparta na skali Barthel Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej.
 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli jest wydane)
 • Dokument ubezpieczenia
 • Wywiad środowiskowy
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Adres Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Świadczenia gwarantowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia obejmują:
 • świadczenia udzielane przez lekarza;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego, zgodną z zasadami metod neurofizjologicznych;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, określone w przepisach.