GRUPA ZDROWIE

ZOL Dla dzieci i młodzieży - Formularze/Dokumenty

Formularze do pobrania:

Dodatkowe dokumenty, które należy dostarczyć:

  • dokument ubezpieczenia
  • kopia dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego
  • oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka
  • postanowienie sądu w sprawie wyrażenia zgody opiekunowi prawnemu na umieszczenie małoletniego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane)
  • zaświadczenie o dochodach rodziców i pobieranych świadczeniach na dziecko