GRUPA ZDROWIE

ZOL Psychiatryczny - Formularze / Dokumenty

Formularze do pobrania:

Dodatkowe dokumenty, które należy dostarczyć:

  • dowód osobisty
  • dokument ubezpieczenia
  • zaświadczenie o dochodach
  • w przypadku osób które nie znają wartości pieniądza i nie potrafią nimi dysponować ważne jest posiadanie indywidualnego rachunku bankowego, na który przekazywane będzie 30% świadczenia pacjenta