Ikony dofinansowania UE

E-Deklaracja Kliknij i zobacz jak założć konto

Dostępność PLUS


Program Dostępność Plus dla zdrowia stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który kompleksowo obejmuje obszar dostępności w Polsce. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, tj. architektury, transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług i konkurencyjności do potrzeb wszystkich obywateli.

Program Dostępność Plus dla zdrowia realizujemy w naszych placówkach:

GRUPA ZDROWIE PŁOŃSK

Grupa Zdrowie Płońsk jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych w POZ Grupa Zdrowie w Płońsku, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 697 817,73 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 109 696,95 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 588 120,78 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

PRZYCHODNIA ZDROWIA „NA ŁĄKOWEJ” SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Przychodnia Zdrowia „Na Łąkowej” Sp. z o.o. w Białymstoku jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych w POZ Przychodnia Zdrowia „Na Łąkowej” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 335 098,81 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 52 677,54 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 282 421,27 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

NZOZ MEDICUS LIPCE REYMONTOWSKIE SP. Z O.O.

NZOZ MEDICUS LIPCE REYMONTOWSKIE SP. Z O.O. jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych w POZ NZOZ MEDICUS LIPCE REYMONTOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 388 491.23 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 61 070,83 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 327 420,40 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

GRUPA ZDROWIE WARSZAWA SZYMANOWSKIEGO SP. Z O.O.

GRUPA ZDROWIE WARSZAWA SZYMANOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych w POZ GRUPAZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 449 517,50 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 70 664,16 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 378 853,34 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (infografiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Skip to content