Ikony dofinansowania UE

E-Deklaracja Kliknij i zobacz jak założć konto

Kariera

Lekarz POZ (WARSZAWA, ul. Szymanowskiego 6 lok. 61a)

Kontakt: 660486100 lub e-mail: biuro@grupazdrowie.pl

Szukamy lekarzy do pracy w przychodni lekarskiej (Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Wymiar pracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Miejsce pracy: l. Karola Szymanowskiego 6 lok. 61a, 03-477 Warszawa

Wymagania:

 • Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku, jeśli chcą Państwo, aby przesłane CV było brane pod uwagę także w innych procesach rekrutacji, prosimy o zawarcie także klauzuli: ,,Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zdrowie Arkadiusz Chmieliński moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z głównym miejscem prowadzenia działalności w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania lub uzupełnienia, a także do wycofania zgody. W celu poszukiwania dodatkowych informacji proszę o zapoznanie się z Polityką Prywatności Grupy Zdrowie umieszczoną na stronie internetowej.

Lekarz POZ (WARSZAWA, ul. Kondratowicza 27b )

Kontakt: 660486100 lub e-mail: biuro@grupazdrowie.pl

Szukamy lekarzy do pracy w przychodni lekarskiej (Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Wymiar pracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Miejsce pracy: ul. Kondratowicza 27b, 03-285 Warszawa

Wymagania:

 • Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku, jeśli chcą Państwo, aby przesłane CV było brane pod uwagę także w innych procesach rekrutacji, prosimy o zawarcie także klauzuli: ,,Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zdrowie Arkadiusz Chmieliński moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z głównym miejscem prowadzenia działalności w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania lub uzupełnienia, a także do wycofania zgody. W celu poszukiwania dodatkowych informacji proszę o zapoznanie się z Polityką Prywatności Grupy Zdrowie umieszczoną na stronie internetowej.

Lekarz POZ (ŁOMŻA, woj. podlaskie)

Kontakt: 660486100 lub e-mail: biuro@grupazdrowie.pl

Szukamy lekarzy do pracy w przychodni lekarskiej (Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Wymiar pracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Miejsce pracy: ul. Kazańska 2, 18-400 Łomża

Wymagania:

 • Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku, jeśli chcą Państwo, aby przesłane CV było brane pod uwagę także w innych procesach rekrutacji, prosimy o zawarcie także klauzuli: ,,Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zdrowie Arkadiusz Chmieliński moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z głównym miejscem prowadzenia działalności w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania lub uzupełnienia, a także do wycofania zgody. W celu poszukiwania dodatkowych informacji proszę o zapoznanie się z Polityką Prywatności Grupy Zdrowie umieszczoną na stronie internetowej.

Lekarz POZ (MNISZEW gm. Magnuszew, woj. mazowieckie)

Kontakt: 660486100 lub e-mail: biuro@grupazdrowie.pl

Szukamy lekarzy do pracy w przychodni lekarskiej (Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Wymiar pracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Miejsce pracy: Mniszew 18, 26-910 Magnuszew

Wymagania:

 • Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku, jeśli chcą Państwo, aby przesłane CV było brane pod uwagę także w innych procesach rekrutacji, prosimy o zawarcie także klauzuli: ,,Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zdrowie Arkadiusz Chmieliński moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z głównym miejscem prowadzenia działalności w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania lub uzupełnienia, a także do wycofania zgody. W celu poszukiwania dodatkowych informacji proszę o zapoznanie się z Polityką Prywatności Grupy Zdrowie umieszczoną na stronie internetowej.

Lekarz POZ (SUSZ, woj. warmińsko-mazurskie)

Kontakt: 660486100 lub e-mail: biuro@grupazdrowie.pl

Szukamy lekarzy do pracy w przychodni lekarskiej (Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Wymiar pracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Miejsce pracy: Susz, ul. Józefa Wybickiego 9, 14-240 Susz

Wymagania:

 • Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku, jeśli chcą Państwo, aby przesłane CV było brane pod uwagę także w innych procesach rekrutacji, prosimy o zawarcie także klauzuli: ,,Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zdrowie Arkadiusz Chmieliński moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z głównym miejscem prowadzenia działalności w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania lub uzupełnienia, a także do wycofania zgody. W celu poszukiwania dodatkowych informacji proszę o zapoznanie się z Polityką Prywatności Grupy Zdrowie umieszczoną na stronie internetowej.

Lekarz POZ (PŁOŃSK)

Kontakt: 660486100 lub e-mail: biuro@grupazdrowie.pl

Szukamy lekarzy do pracy w przychodni lekarskiej (Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Wymiar pracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Miejsce pracy: ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Wymagania:

 • Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku, jeśli chcą Państwo, aby przesłane CV było brane pod uwagę także w innych procesach rekrutacji, prosimy o zawarcie także klauzuli: ,,Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zdrowie Arkadiusz Chmieliński moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Zdrowie  Arkadiusz Chmieliński z głównym miejscem prowadzenia działalności w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania lub uzupełnienia, a także do wycofania zgody. W celu poszukiwania dodatkowych informacji proszę o zapoznanie się z Polityką Prywatności Grupy Zdrowie umieszczoną na stronie internetowej.

Pracownik socjalny (KRASZEWO-CZUBAKI, gm. Raciąż)

Kontakt: 784046856 lub ilona.b@grupazdrowie.pl

Zakres obowiązków:

 • pomoc osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 • zbieranie i analizowanie danych dotyczących sytuacji socjalno-bytowej pacjenta,
 • ustalanie zakresu pomocy jakiej będzie potrzebował pacjent opuszczający placówkę danych dotyczących wydolności opiekuńczej  środowiska domowego chorego , kierowanie do DPS,
 • ustalenie wspólnie z pacjentem i jego rodziną kierunków działań zmierzających do zapewnienia właściwego środowiska domowego, rodzinnego, zawodowego
 • informowanie chorego i jego rodziny o możliwościach pomocy instytucjonalnej w zakresie opieki socjalno-bytowej,
 • pomoc rodzinie w stworzeniu normalnych warunków domowych powracającemu choremu z placówki przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w terenie,
 • pomoc choremu i jego rodzinie w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życiowych.

 

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub jest w ich trakcie;
  do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub jest w ich trakcie,
 • samodzielność w działaniu,
 • umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Przyjazna atmosfera pracy,
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

Opiekun medyczny (GLINOJECK, ul. Ciechanowska 8)

Kontakt: 660 486 200 lub grzegorz.kowalczyk@grupazdrowie.pl

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • obsługa Pacjentów w zakresie pobierania materiału z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
 • przygotowanie i oznaczanie materiału do badań oraz do przewozu zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,

 

 

Aby efektywnie realizować zadania potrzebujesz:

 • wykształcenie kierunkowe w zawodzie Opiekuna Medycznego,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 • znajomość obsługi komputera,
 • chęć zdobywania nowej wiedzy,
 • sumienność i skrupulatność,
 • umiejętność współpracy w Pacjentami, pozytywne podejście do ludzi.

W zamian za zaangażowanie i pracę oferujemy:

 • umowę zlecenie (z możliwością nawiązania stałej współpracy),
 • możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb w comiesięcznie uzgadnianych grafikach,
 • swobodną atmosferę i pracę w zgranym zespole.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kucharz / Pomoc kuchenna (KRASZEWO-CZUBAKI, gm. Raciąż)

Kontakt: biuro@grupazdrowie.pl

Zakres obowiązków:

 • właściwa organizacja pracy na stanowisku
 • obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na późniejsze potrawy,
 • utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,
 • przygotowywanie potraw i dań będących składnikami diet zgodnie z obowiązującymi recepturami
 • racjonalne gospodarowanie surowcami, minimalizowanie strat
 • obsługa, czyszczenie oraz dbanie o właściwy stan techniczny sprzętu, maszyn i urządzeń gastronomicznych
 • utrzymywanie porządku i higieny zgodnie z obowiązującymi standardami
 • przestrzeganie procedur i prowadzenie zapisów obowiązującego systemu jakości

 

Wymagania:

 • aktualna książeczka zdrowia- badania na nosicielstwo, wymagane w gastronomii
 • dyspozycyjność
 • sumienność i zaangażowanie

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie gastronomiczne (zawodowe, policealne)
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Pielęgniarka/Pielęgniarz (GLINOJECK, ul. Ciechanowska 8)

Kontakt: 660 486 200 lub grzegorz.kowalczyk@grupazdrowie.pl

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • obsługa Pacjentów w zakresie pobierania materiału z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
 • pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych od pacjentów we wskazanym miejscu
 • przygotowanie i oznaczanie materiału do badań oraz do przewozu zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa

 

Aby efektywnie realizować zadania potrzebujesz:

 • wykształcenie uprawniające do pobierania materiału biologicznego (położna, pielęgniarka, technik analityki medycznej lub ratownik medyczny),
 • znajomość obsługi komputera,
 • chęć zdobywania nowej wiedzy,
 • umiejętność współpracy w Pacjentami, pozytywne podejście do ludzi.

 

W zamian za zaangażowanie i pracę oferujemy:

 • umowę zlecenie (z możliwością nawiązania stałej współpracy)
 • możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb w comiesięcznie uzgadnianych grafikach,
 • swobodną atmosferę i pracę w zgranym zespole.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska (KRASZEWO-CZUBAKI, gm. Raciąż)

Kontakt: 784046856 lub ilona.b@grupazdrowie.pl

Zakres obowiązków:
Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu BHP i środowiska,
Sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań do KOBIZE, prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie ochrony środowiska I BHP,
Kontrola warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów/ procedur w organizacji,
Przeprowadzanie postępowań powypadkowych, inicjowanie akcji naprawczych oraz prowadzenie rejestru wypadków,
Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie BHP, organizacja i kontrola szkoleń okresowych, ppoż., pierwszej pomocy, certyfikacji i innych,
Dbanie o terminowość przeprowadzania badań lekarskich,
Opracowanie standardów BHP i środowiskowych, udział w opracowywaniu i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur,
Ciągłe podnoszenie świadomości i budowanie kultury BHP i środowiskowej wśród pracowników,
Współpraca z instytucjami rządowymi w zakresie środowiska,
Współpraca z firmami zewnętrznymi pod kątem BHP i środowiska,
Wprowadzanie i nadzór nad systemem gospodarki odpadami w zakładzie,
Obsługa systemu BDO,
Dobór i nadzór nad środkami ochrony osobistej dla wszystkich pracowników.

Wymagania:
Wykształcenie średnie/ wyższe kierunkowe w zakresie BHP; ochrony środowiska
Znajomość aktualnych przepisów prawnych z zakresu BHP i środowiska,
Dobra znajomość MS Office,
Znajomość systemu BDO będzie mile widziana,
Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
Dobra organizacja pracy,
Czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
Atrakcyjne wynagrodzenie
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
Przyjazna atmosfera pracy,
Możliwości rozwoju zawodowego.

Prawnik do pracy w dziale prawnym (PŁOŃSK)

Kontakt: biuro@grupazdrowie.pl

Przy wyborze preferowani są aplikanci lub osoby po zdanym egzaminie wstępnym na aplikację. Pod uwagę będą brani również absolwenci prawa oraz ewentualnie studenci V roku prawa.

Wymagana jest:

– dobra znajomość prawa cywilnego i administracyjnego;

– zaangażowanie i rzetelność.

Mile widziane są:

– znajomość prawa medycznego i tematyki związanej z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych;

– prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

– asystowanie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotu;

– przygotowywanie projektów pism, w tym pism procesowych, umów, regulaminów, dokumentacji wewnętrznej;

– analiza przepisów oraz orzecznictwa;

– bieżąca obsługa obiegu dokumentów, ich administracja i archiwizacja.

Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego.

Wynagrodzenie zależne jest m.in. od posiadanego doświadczenia oraz dyspozycyjności i ustalane indywidualnie z kandydatem w trakcie spotkania.

Skip to content