GRUPA ZDROWIE BABOSZEWO

tel:. 22 749 10 50
fax:. 22 749 10 51

ul. Odrodzenia 7
09-130 Baboszewo

 

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kontakt telefoniczny z naszą poradnią, udostępniamy dodatkowy numer telefonu.

664 303 445

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Baboszewie przy ul. Odrodzenia 7 realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci zadeklarowani do innych przychodni Grupy Zdrowie mogą również korzystać z tej jednostki jako alternatywy dla swoich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodnia POZ zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

✔ poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
✔ poradnię pielęgniarki środowiskowej
✔ poradnię położnej środowiskowej
✔ gabinet zabiegowy
✔ gabinet higieny szkolnej
✔ punkt szczepień

 

Dodatkowo pacjenci potrzebujący wsparcia medycznego mogą odpłatnie uzyskać porady:

✔ psychiatryczne   –   lek. Joanna Jaszczur
✔ kardiologiczne   –   lek. Jerzy Kraskowski

Aby skorzystać z opieki naszego lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej należy osobiście wypełnić formularz „Deklaracja wyboru lekarza”. Formularz dostępny w rejestracji przychodni lub do pobrania poniżej. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ. W przychodni Grupa Zdrowie Baboszewo w ramach POZ lub odpłatnie możemy wykonać badania laboratoryjne i wybrane badania diagnostyczne np. EKG, analizę składu ciała.

Accessibility