Grupa Zdrowie Głowno Hospicjum Stacjonarne

tel:. 48 660 444 922

ul. Wojska Polskiego 32/34
95-015 Głowno

hospicjum.glowno@szpitalglowno.pl

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż od dnia 1 sierpnia 2019 roku otwieramy w Szpital Głowno pierwsze w województwie łódzkim HOSPICJUM STACJONARNE.

Opieka hospicyjna dotyczy pacjentów  w ostatnim okresie nieuleczalnej choroby, jej misją nie jest wydłużanie przeżycia, ani uporczywa terapia, lecz niesienie ulgi w cierpieniu – zarówno fizycznym, emocjonalnym, duchowym, jak i socjalnym.

Ze świadczeń będą mogli skorzystać pacjenci cierpiący na zaawansowaną chorobę nowotworową C00-D48 i inne nieuleczalne, postępujące schorzenia w schyłkowym ich stadium:

takie jak:
– B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
– G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
– G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
– l42-l43 Kardiomiopatia
– J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
– L89 Owrzodzenie odleżynowe

W hospicjum stacjonarnym pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską oraz stały dostęp do opieki lekarskiej. Wsparciem w opiece nad pacjentem służą wykwalifikowani fizjoterapeuci, a zatrudnieni psychologowie obejmują opieką zarówno pacjenta jak i jego rodzinę.

W hospicjum mogą być przyjęci pacjenci z całej Polski.

Koszt leczenia w całości pokrywany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, co za tym idzie pacjent nie ponosi kosztów pobytu w hospicjum stacjonarnym.

Do przyjęcia do placówki należy przedłożyć:

 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgoda pacjenta,
 • orzeczenie lekarskie,
 • zaświadczenie od onkologa lub wpis na skierowaniu o zakończonym leczeniu onkologicznym przyczynowym,
 • oświadczenie pacjenta dotyczące uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej.

Dodatkowe dokumenty:

 • ostatnia karta informacyjna leczenia szpitalnego (kserokopia),
 • wyniki badań przesiewowych w kierunku nosicielstw drobnoustrojów,
 • wyniki badania histopatologicznego,
 • aktualne wyniki badań laboratoryjnych.

wg poniższych wzorów:

 

Wyżej wymienione dokumenty wraz z kopią aktualnej dokumentacji medycznej prosimy kierować do Hospicjum Stacjonarnego adres 95-015 Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34, osobiście, przez osoby upoważnione, pocztą lub na adres e-mail hospicjum.glowno@grupazdrowie.pl . Zapisu można dokonać również telefonicznie pod numerem +48 660 444 922.

Prosimy pamiętać, iż oryginał skierowania należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od wpisu pacjenta na listę oczekujących, w przeciwnym wypadku pacjent zostanie z listy skreślony.

 

WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH I NIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ U OSÓB DOROSŁYCH

ICD-10 jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

 • B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • C00-D48 Nowotwory
 • G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • I42-I43 Kardiomiopatia
 • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • L89 Owrzodzenie odleżynowe

 

Accessibility