GRUPA ZDROWIE PŁOCK GRADOWSKIEGO

tel:. 24 262 37 35
fax: 24 262 30 07

ul. Harcerza Anatolka Gradowskiego 26
09-402 Płock

Przychodnia działająca w Płocku przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 26, realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wizyty i badania komercyjne. Pacjenci zadeklarowani do innych placówek  Grupy Zdrowie mogą również korzystać z tej jednostki jako alternatywy dla swoich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia zapewnia chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej :

✔ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
✔ pielęgniarka środowiskowa,
✔ położna środowiskowa,

Poradnie specjalistyczne:

✔ Ginekologiczno – Położnicza,
✔ Dzienna rehabilitacja kardiologiczna,

Profilaktyka finansowana przez NFZ

✔ wczesnego wykrywania raka szyjki macicy – badanie cytologiczne
✔ wczesnego wykrywania chorób układu krążenia,

PRYWATNE usługi medyczne :

 • konsultacje lekarskie, w tym lekarza:
 • rodzinnego,
 • kardiologa,
 • diagnostyka kardiologiczna, w tym:
 • echo serca,
 • próby wysiłkowe,
 • holter EKG i RR,
 • Doppler Duplex,
 • USG, w tym:
 • dzieci,
 • dorosłych,
 • gabinet zabiegowy ( usługi również w domu pacjenta )
 • EKG
 • pomiary ciśnienia i wagi ciała,
 • spirometria,
 • badania laboratoryjne,
 • injekcje,
 • zmiany opatrunków,
 • badanie cytologiczne

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego,  pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

 

Accessibility