GRUPA ZDROWIE SAMOLOTOWA

tel.: 22 749 10 20
fax: 22 749 10 24

ul. Samolotowa 9A
03-984 Warszawa

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w  Warszawie przy ul. Samolotowej 9a realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest  filią  głównej  jednostki w  Płońsku. Pacjenci zadeklarowani do innych przychodni Grupy Zdrowie mogą również korzystać  z naszej  jednostki.

Przychodnia POZ zapewnia chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

 

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

✔ poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
✔ poradnię pielęgniarki środowiskowej
✔ poradnię położnej środowiskowej
✔ gabinet zabiegowy
✔ punkt szczepień

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego,  pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

W przychodni w ramach POZ lub poszczególnych poradni specjalistycznych możemy zrealizować następujące badania:

✔ RTG stomatologiczne
✔ badanie echo serca
✔ dopler tętnic szyjnych
✔ badanie Holter EKG
✔ badanie Holter RR
✔ próby wysiłkowe
✔ EKG
✔ badania laboratoryjne
✔ USG ogólne + ginekologiczne
✔ kolposkopia

Accessibility