GRUPA ZDROWIE SZYMANOWSKIEGO 6/61a

tel.: 22 619 63 70
fax: 22 412 42 44

ul. Karola Szymanowskiego 6 lok. 61a
03-477 Warszawa

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Warszawie przy ul. Szymanowskiego 6/61a  realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci zadeklarowani do innych przychodni Grupy Zdrowie mogą również korzystać z tej jednostki jako alternatywy dla swoich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia POZ zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

✔ poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
✔ poradnię pielęgniarki środowiskowej
✔ poradnię położnej środowiskowej
✔ gabinet zabiegowy
✔ punkt szczepień
✔ punkt pobrań krwi

 

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego,  pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy NFZ w zakresie POZ.

W przychodni Grupa Zdrowie Sp.zo.o w ramach POZ lub odpłatnie możemy wykonać badania laboratoryjne i wybrane badania diagnostyczne np. EKG, Cytologię

Nasi pacjenci mogą uczestniczyć w programach profilaktycznych NFZ (m.in. CHUK, Cytologia)

Accessibility