JAGIELLOŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

tel.: 12 648 25 33

ul. Os. Jagiellońskie 1
31-832 Kraków

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Krakowie, przy ul. Osiedle Jagiellońskie 1, realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wizyty i badania komercyjne.

Przychodnia POZ zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

✔ poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
✔ poradnię pielęgniarki środowiskowej
✔ gabinet zabiegowy
✔ punkt szczepień

W przychodni w ramach POZ lub odpłatnie można zrealizować następujące badania:

✔ badania laboratoryjne
✔ EKG
✔ Echo serca
✔ Holter Ciśnieniowy
✔ Holter EKG
✔ Testy wysiłkowe
✔ Echo przezprzełykowe
✔ Konsultacje kardiologiczne

Świadczenia dla dzieci:

✔ Profilaktyka zdrowotna
✔ Bilans zdrowia
✔ Szczepienia ochronne
✔ Konsultacje lekarskie

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego,  pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

W przychodni Jagiellońskie Centrum Medyczne w ramach POZ lub odpłatnie możemy wykonać badania laboratoryjne i wybrane badania diagnostyczne.

Accessibility