Dostępność PLUS

Program „Dostępność Plus dla zdrowia” stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który kompleksowo obejmuje obszar dostępności w Polsce. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, tj. architektury, transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług i konkurencyjności do potrzeb wszystkich obywateli.

 

 

Program Dostępność Plus dla zdrowia realizujemy w naszych placówkach:

 

GRUPA ZDROWIE W PŁOŃSKU

Grupa Zdrowie w Płońsku jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych POZ Grupa Zdrowie w Płońsku, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 697 817,73 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 109 696,95 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 588 120,78 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

 

PRZYCHODNIA ZDROWIA NA ŁĄKOWEJ SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Przychodnia Zdrowia Na Łąkowej Sp. z o.o. w Białymstoku jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ Przychodnia Zdrowia Na Łąkowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 335 098,81 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 52 677,54 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 282 421,27 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS SP. Z O.O. W LIPCACH REYMONTOWSKICH

NZOZ MEDICUS LIPCE REYMONTOWSKIE SP. Z O.O. jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ NZOZ Medicus Lipce Reymontowskie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 388 491.23 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 61 070,83 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 327 420,40 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

 

GRUPA ZDROWIE WARSZAWA SZYMANOWSKIEGO SP. Z O.O.

GRUPA ZDROWIE WARSZAWA SZYMANOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ GRUPAZDROWIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 449 517,50 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 70 664,16 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 378 853,34 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (infografiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

 

 

GRUPA ZDROWIE MNISZEW SP. Z O.O.

GRUPA ZDROWIE MNISZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ GRUPA ZDROWIE MNISZEW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 306 478,82 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 48 178,47 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 258 300,35 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (infografiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

 

GRUPA ZDROWIE ŁOMŻA SP. Z O.O.

GRUPA ZDROWIE ŁOMŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ GRUPA ZDROWIE ŁOMŻA, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 300 240,07 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 47 197,74 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 253 042,33 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (infografiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

 

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ Jagiellońskie Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 588 747,86 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 92 551,16 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 496 196,70 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (infografiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.