W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kontakt telefoniczny z naszą poradnią, udostępniamy dodatkowy numer telefonu – 664 303 445

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Baboszewie przy ul. Odrodzenia 7 realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

  • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • poradnię pielęgniarki środowiskowej
  • poradnię położnej środowiskowej
  • gabinet zabiegowy
  • gabinet higieny szkolnej
  • punkt szczepień

Dodatkowo pacjenci potrzebujący wsparcia medycznego mogą odpłatnie uzyskać porady:

  •  psychiatryczne – lek. Joanna Jaszczur
  •  kardiologiczne – lek. Jerzy Kraskowski

Aby skorzystać z opieki naszego lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej należy osobiście wypełnić formularz „Deklaracja wyboru lekarza”. Formularz dostępny w rejestracji przychodni lub do pobrania poniżej. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ. W przychodni Grupa Zdrowie Baboszewo w ramach POZ lub odpłatnie możemy wykonać badania laboratoryjne i wybrane badania diagnostyczne np. EKG, analizę składu ciała.