Przychodnia działająca w Płocku przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 26, realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wizyty i badania komercyjne. Zapewnia chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej :

 •  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 •  pielęgniarka środowiskowa,
 •  położna środowiskowa,

Poradnie specjalistyczne:

 •  Ginekologiczno – położnicza,
 •  Dzienna rehabilitacja kardiologiczna,

Profilaktyka finansowana przez NFZ

 •  wczesnego wykrywania raka szyjki macicy – badanie cytologiczne
 •  wczesnego wykrywania chorób układu krążenia,

PRYWATNE usługi medyczne :

 • konsultacje lekarskie, w tym lekarza:
 • rodzinnego,
 • kardiologa,
 • diagnostyka kardiologiczna, w tym:
 • echo serca,
 • próby wysiłkowe,
 • holter EKG i RR,
 • Doppler Duplex,
 • USG, w tym:
  • dzieci,
  • dorosłych,
 • gabinet zabiegowy ( usługi również w domu pacjenta )
 • EKG
 • pomiary ciśnienia i wagi ciała,
 • spirometria,
 • badania laboratoryjne,
 • injekcje,
 • zmiany opatrunków,
 • badanie cytologiczne

Kontakt 

603-185-054, 242-673-707 - Rejestracja reumatologia oraz neurologia.

 

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.