Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 31C realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

  •  poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • poradnię pielęgniarki środowiskowej
  • poradnię położnej środowiskowej
  • gabinet zabiegowy
  • punkt szczepień

W przychodni w ramach POZ lub odpłatnie możemy zrealizować następujące badania:

  •  EKG
  • badania laboratoryjne w siedzibie ALAB