Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Grupa Zdrowie Łomża Sp. z o.o. to placówka medyczna mieszcząca się w Łomży, przy ulicy Kazańskiej 2. Zapewnia swoim pacjentom opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, oferując usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej. Przychodnia realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci zadeklarowani do innych przychodni Grupy Zdrowie mogą również korzystać z tej jednostki jako alternatywy dla swoich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia POZ zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

 

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

 • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • poradnię pielęgniarki środowiskowej
 • poradnię położnej środowiskowej
 • gabinet zabiegowy
 • punkt szczepień

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego,  pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

 

Przychodnia Grupa Zdrowie Łomża oferuje szereg bezpłatnych usług, w tym:

 • Program profilaktyki układu krążenia.
 • Program profilaktyki gruźlicy.
 • EKG (elektrokardiografia).
 • RTG (rentgenografia).
 • USG (ultrasonografia).
 • Badania laboratoryjne.