Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Nowej Górze przy ul. Płockiej 26/2, realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

  •  poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  •  poradnię pielęgniarki środowiskowej
  •  poradnię położnej środowiskowej
  •  gabinet zabiegowy
  •  gabinet higieny szkolnej
  •  punkt szczepień

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

W przychodni Grupa Zdrowie Nowa Góra w ramach POZ lub odpłatnie możemy wykonać badania laboratoryjne i wybrane badania diagnostyczne np. EKG, analizę składu ciała.