Przychodnia działająca w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7 realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wizyty i badania komercyjne. Zapewnia chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pielęgniarka środowiskowa,
 • położna środowiskowa,

Poradnie specjalistyczne:

 • kardiologiczna,
 • chirurgiczna,
 • otolaryngologiczna,
 • gastroenterologiczna,
 • alergologiczna,
 • reumatologiczna,

Pracownie:

Cyfrowa pracownia diagnostyki obrazowej

 •  RTG ogólnodiagnostyczne,
 •  Pantomografia,
 •  Cefalometria,
 •  Tomografia stomatologiczna CBCT szczęki i żuchwy,
 •  zdjęcia pojedyncze zębów
 •  USG dorosłych i dzieci, 
 •  diagnostyka kardiologiczna ECHO serca, Holter EKG i RR,
 •  Doppler Duplex
 •  reumatologiczna

Gabinet Położnej

Profilaktyka finansowana przez NFZ

 • Program dla kobiet i przyszłych Mam “Zaufaj naszej Położnej” 
 • wczesnego wykrywania raka szyjki macicy – badanie cytologiczne
 • wczesnego wykrywania chorób układu krążenia,
 • wczesnego wykrywania chorób odtytoniowych,

 

PRYWATNE usługi medyczne :

 • konsultacje lekarskie, w tym lekarza:
 • rodzinnego,
 • kardiologa,
 • reumatologa,
 • alergologa,
 • neurologa,
 • diagnostyka kardiologiczna, w tym:
 • echo serca,
 • próby wysiłkowe,
 • holter EKG i RR,
 • Doppler Duplex,
 • cyfrowa diagnostyka RTG, w tym :
 • pantomografia,
 • cefalometria,
 • tomografia stomatologiczna CBCT szczęki i żuchwy,
 • zdjęcia pojedyncze zębów
 • zabiegi rehabilitacyjne, w tym :
 • miejscowa krioterapia,
 • laseroterapia,
 • kinezyterapia,
 • magnetoterapia,
 • elektroterapia
 • USG, w tym:
 • dzieci,
 • dorosłych,
 • gabinet zabiegowy ( usługi również w domu pacjenta )
 • EKG
 • pomiary ciśnienia i wagi ciała,
 • spirometria,
 • badania laboratoryjne,
 • iniekcje,
 • zmiany opatrunków,
 • badanie cytologiczne

 

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

Posiadamy do dyspozycji pacjentów własną pracownię RTG wyposażoną w najnowszej generacji cyfrowy system rentgenowski Samsung XGEO GF5.