Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Poznaniu, realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wizyty i badania komercyjne. Zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

  • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • poradnię pielęgniarki środowiskowej
  • gabinet zabiegowy
  • punkt szczepień

W przychodni w ramach POZ lub odpłatnie możemy zrealizować następujące badania:

  • EKG
  • badania laboratoryjne w siedzibie ALAB

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.