Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Staroźrebach, realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o: 

  • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
  • poradnię położnej środowiskowej 
  • gabinet zabiegowy 
  • gabinet higieny szkolnej 
  • punkt szczepień

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.