Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Warszawie przy ul. Samolotowej 9a realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

 • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • poradnię pielęgniarki środowiskowej
 • poradnię położnej środowiskowej
 • gabinet zabiegowy
 • punkt szczepień

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

W przychodni w ramach POZ lub poszczególnych poradni specjalistycznych możemy zrealizować następujące badania:

 • badanie echo serca
 • doppler tętnic szyjnych
 • badanie Holter EKG
 • badanie Holter RR
 • próby wysiłkowe
 • EKG
 • badania laboratoryjne
 • USG ogólne + ginekologiczne
 • kolposkopia