Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Warszawie przy ul. Szymanowskiego 6/61a realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

  • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • poradnię pielęgniarki środowiskowej
  • poradnię położnej środowiskowej
  • gabinet zabiegowy
  • punkt szczepień
  • punkt pobrań krwi

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy NFZ w zakresie POZ.

W przychodni Grupa Zdrowie Sp.zo.o w ramach POZ lub odpłatnie możemy wykonać badania laboratoryjne i wybrane badania diagnostyczne np. EKG, Cytologię

Nasi pacjenci mogą uczestniczyć w programach profilaktycznych NFZ (m.in. CHUK, Cytologia)