Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Krakowie, przy ul. Osiedle Jagiellońskie 1, realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wizyty i badania komercyjne.

Przychodnia POZ zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

 

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

 • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • poradnię pielęgniarki środowiskowej
 • gabinet zabiegowy
 • punkt szczepień

W przychodni w ramach POZ lub odpłatnie można zrealizować następujące badania:

 • badania laboratoryjne
 • EKG
 • Echo serca
 • Holter Ciśnieniowy
 • Holter EKG
 • Testy wysiłkowe
 • Echo przezprzełykowe
 • Konsultacje kardiologiczne

W ramach wizyt odpłatnych można skorzystać z gabinetów:

 • kardiologicznego
 • dietetycznego

Świadczenia dla dzieci:

 • Profilaktyka zdrowotna
 • Bilans zdrowia
 • Szczepienia ochronne
 • Konsultacje lekarskie

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.