Dodatkowy numer kontaktowy: 12 417 31 34

 

Kontakt do Poradni Dziecka Zdrowego
w godz. od 11:30 do 14:00
tel. 504 964 481

 

Punkt pobrań czynny:

  1. poniedziałki 7:30 - 9:00
  2. wtorki 7:30 - 9:00
  3. środy 7:30 - 9:00
  4. piątki 7:30 - 9:00

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

  • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • poradnię pielęgniarki środowiskowej
  • poradnię położnej środowiskowej
  • gabinet zabiegowy
  • świadczenia dla dzieci
  • punkt szczepień

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.