Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Skale przy ulicy Polnej 17 realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychodnia POZ zapewnia chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych. 

 

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o: 

 • poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
 • poradnię pielęgniarki środowiskowej 
 • poradnię położnej środowiskowej 
 • gabinet zabiegowy 
 • świadczenia dla dzieci
 • punkt szczepień 

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

 

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 

 • Ginekologia 
 • Laryngologia 

 

 Usługi komercyjne: 

 • Stomatologia 
 • Urologia 
 • Pracownia USG ( jama brzuszna, tarczyca, tkanki miękkie, Stawy, Stawy biodrowe dzieci) 
 • Pracownia RTG
 • Endokrynologia 
 • Ortopedia 
 • Okulistyka 
 • Kardiologia ( Konsultacje i echo serca ) 
 • Reumatolog 
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 • Rehabilitacja Ambulatoryjna 
 • Medycyna Pracy 
 • Dermatolog 
 • Logopedia
 • Diabetologia