Drodzy Pacjenci!

 

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, działający na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, w terminie 17-22 kwietnia 2022 r. będzie realizował roboty polegające na wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni północnej ul. Kondratowicza (odc. Chodecka - Łabiszyńska).

Jeśli korzystają Państwo z pierwszego wjazdu od strony ul. Chodeckiej (przy budynku Kondratowicza 31) istnieje możliwość: 

  • wystąpienia chwilowych utrudnień w korzystaniu z omawianego wjazdu w dniach 17-19 kwietnia 2023 r. W tym okresie układane będą warstwy asfaltowe. Ekipa ZRiKD dołoży jednak wszelkich starań. by problemy związane z wjazdem pod budynki były przejściowe i wiązały się z krótkotrwałym oczekiwaniem. Kierowcy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników ZRiKD kierujących ruchem.
  • wprowadzenia w dniach 20-22 kwietnia nowego etapu czasowej organizacji ruchu, zgodnie z którym nastąpi likwidacja dotychczasowego dojazdu do osiedla po jezdni południowej - dojazd do osiedla możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Chodeckiej. 
  • 20 kwietnia, w godzinach 10.00 - 14.00, korzystanie z omawianego wjazdu nie będzie możliwe - tego dnia wbudowywana będzie warstwa ścieralna nawierzchni wjazdu w osiedle i północnej jezdni ul. Kondratowicza. Warstwa ta, po wbudowaniu i zagęszczeniu musi ostygnąć. Jazda po gorącej nawierzchni nie będzie możliwa. 

We wszystkich wskazanych terminach służby ratunkowe będą mogły, pod nadzorem pracowników ZRiKD poruszać się po wyłączonych odcinkach. Równocześnie informujemy, iż na 22 kwietnia 2023 r. planowane jest oddanie do ruchu ostatniego z budowanych fragmentów jezdni ul. Kondratowicza. Przepraszamy za opisane niedogodności oraz prosimy o wyrozumiałość.