Szanowni Państwo,
odwiedziny w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.
Jednak w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz licznymi przypadkami zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego oraz o to, by osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 poz. 1027) oraz Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych z dnia 28 kwietnia 2022 r. skorzystanie z prawa do odwiedzin wiąże się z akceptacją i przestrzeganiem poniższych zasad:

  1. Pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby;
  2. Zaleca się, aby jednorazowa wizyta u pacjenta nie trwała dłużej niż 2 godziny;
  3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Centrum Medycznego GRUPA ZDROWIE, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2022, poz. 679 z późn. zm.);
  4. Osoby odwiedzające zobowiązane są umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do Centrum Medycznego Grupa Zdrowie;
  5. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca powinna uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce;
  6. Personel Centrum Medycznego Grupa Zdrowie odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie;
  7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów;
  8. W trakcie odwiedzin osoby odwiedzające są proszone o poszanowanie prywatności pozostałych pacjentów i opuszczenie sal chorych w przypadku obchodów i wizyt lekarskich. Osoby odwiedzające proszone są o spożywanie posiłków i napojów poza oddziałem;
  9. W przypadku odwiedzin w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz odwiedzin rodziców lub opiekunów z dziećmi w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla dzieci nie stosuje się ograniczeń czasu odwiedzin oraz liczby osób odwiedzających;
  10. Dyrekcja placówki zastrzega sobie możliwość od stosowania niniejszych zasad w uzasadnionych przypadkach.

Dyrekcja Centrum Medycznego Grupa Zdrowie