Ikony dofinansowania UE

E-Deklaracja Kliknij i zobacz jak założć konto

Kontakt

Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński
ul. Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

Spis numerów do przychodni
poniżej

Na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk w celu kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Warszawa, ul. Kondratowicza 27B (filia)
03-285 Warszawa
Rejestracja:
tel.: (22) 749-10-00
Kardiologia:
tel.: (22) 749-10-00
mail: kondratowicza@grupazdrowie.pl

Centrum Medyczne Grupa Zdrowie Kraszewo Czubaki 23A
09-140 Raciąż
Recepcja:
tel.: 22 749 10 70
tel.: 22 749 10 71
tel.: 23 679 73 16
tel.: 23 679 73 14
tel.: 23 679 73 20
mail: kraszewo@grupazdrowie.pl
Płońsk, ul. Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
Rejestracja
tel. 22 749 10 30
fax 22 749 10 33
mail: plonsk@grupazdrowie.pl

Warszawa, ul. Samolotowa 9A
03-984 Warszawa
Rejestracja:
tel/fax: (22) 749 10 20
mail: samolotowa@grupazdrowie.pl
Baboszewo, ul. Odrodzenia 7 (filia)
09-130 Baboszewo
Rejestracja:
tel/fax.: (22) 749-10-50
mail: baboszewo@grupazdrowie.pl

Raciąż, ul. Mławska 15
09-140 Raciąż
tel: 22 749 10 55
fax: 22 749 10 56
mail: mlawska@grupaz
drowie.pl
Czerwińsk, ul. Władysława Jagiełły 6
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Rejestracja:
tel: 22 749 10 62
mail: czerwinsk@grupazdrowie.pl

Unieck 13A
09-140 Raciąż
Rejestracja:
tel/fax.: (23) 679-35-18
mail: unieck@grupazdrowie.pl
Dzierzążnia 58
09-164 Dzierzążnia
Rejestracja:
tel: 22 749 10 53
mail: dzierzaznia@grupazdrowie.pl

Czerwonka Włościańska 36a
06-232 Czerwonka Włościańska
Rejestracja:
tel/fax.: 29 717 95 70
mail: czerwonka@grupazdrowie.pl
Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 26
09-402 Płock
Rejestracja:
tel: 24 262 37 35
mail: gradowskiego@grupazdrowie.pl

Sypniewo, ul. Wincentego Witosa 2
06-216 Sypniewo
Rejestracja:
tel: 22 749 10 60
mail: sypniewo@grupazdrowie.pl
Dom Pomocy Społecznej Fundacja ‘Zdrowa Jesień’
Biuro:
tel/fax: (23) 684-40-04
tel.: (23) 655-82-44
www: zdrowajesien.pl

Grupa Zdrowie Nowa Góra
ul. Płockiej 26/2,09-440 Nowa Góra
Rejestracja:
tel: 22 749 10 66
mail: nowagora@grupazdrowie.pl

Grupa Zdrowie Poznań Chmieliński Krajewska Lekarska sp. p.
pl. Kolegiacki 12A, 61-841 Poznań
Rejestracja:
tel: 61 852 58 88

Grupa Zdrowie Mniszew
Mniszew 18, 26-910 Magnuszew
Rejestracja:
tel: 48 621 90 57

NZOZ Medicus Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 25, 96-127 Lipce Reymontowskie
Rejestracja:
tel: 46 831 61 29

Grupa Zdrowie Szymanowskiego 8/113
ul. Karola Szymanowskiego 8/113, 03-477 Warszawa
Rejestracja:
tel: 784 927 998

Grupa Zdrowie Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 7 lok. B 09-140 Raciąż
Rejestracja:
tel: 22 749 10 58

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej sp. z o.o.
ul. Katowicka 11, 41-600 Świętochłowice
Rejestracja:
tel: (32) 770 14 15
te: (32) 245 35 49

Grupa Zdrowie Kunin
Kunin 20, 07-440 Kunin
Rejestracja:
tel: 22 749 10 75
Raciąż, ul. Jana Pawła II 7A
09-140 Raciąż
Rejestracja:
tel. (22) 749-10-55
fax.(22) 749-10-56
mail: raciaz@grupazdrowie.pl

Przychodnia Zdrowia na Łąkowej sp. z o.o.
ul. Łąkowa 9/02, 15-017 Białystok
Rejestracja:
tel: 85 732 41 51

Grupa Zdrowie Susz sp. z o.o.
ul. Józefa Wybickiego 9, 14-240 Susz
Rejestracja:
tel: 55 278 09 90
tel: 55 278 78 91

Grupa Zdrowie Łomża sp. z o.o.
ul. Kazańska 2, 18-400 Łomża
Rejestracja:
tel: 86 218 92 44

Jagiellońskiego Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. Os. Jagiellońskie 1, 31-832 Kraków
Rejestracja:
tel: 12 648 25 33

Grupa Zdrowie Szymanowskiego 6/61A
ul. Karola Szymanowskiego 6 lok. 61a, 03-477 Warszawa
Rejestracja:
tel: 22 619 63 70

Grupa Zdrowie Głowno Hospicjum Stacjonarne
ul. Wojska Polskiego 32/34, 95-015 Głowno
Rejestracja:
tel: 48 660 444 922

Grupa Zdrowie Wrocław Sp. z o.o.
ul. Pszczelarska 7, 52-233 Wrocław
Rejestracja:
tel: 71 367 48 61

Administracja:
ul. Młodzieżowa 13 lok.9, 09-100 Płońsk
Telefon:
tel: 22 749 10 40

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Grupie Zdrowie jest Anna Szelągowska. Z Inspektorem mogą Państwo skontaktować się poprzez email: iod@grupazdrowie.pl.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłata za wydanie kopii lub odpisu dokumentacji medycznej:

– jednej strony kopii dokumentacji medycznej: 0,39 zł

– jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 11,36 zł

– sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na

elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność

leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej: 2,27 zł

– opłata za wysyłkę pocztą poleconą – nie mniej niż zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta

1. Podmiot leczniczy pobiera opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

2. Zwłoki niepochowane przez pozostałego małżonek(ka), krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do 1 stopnia, właściwe organy wojskowe (dot. zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej) lub przez organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne lub inne uprawione osoby albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych – przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, podmiot leczniczy pobiera od gminy opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.

4. Opłata za przechowywanie zwłok przez podmiot leczniczy w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 3 dla pacjentów, których zgon nastąpił w podmiocie leczniczym wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Cennik za usługi odpłatne. (link)

Cennik za usługi odpłatne RTG. (link)

Ankieta Satysfakcji Pacjenta (kliknij tutaj).

Skip to content